VODIČ ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINA U HRVATSKOJ

Pri kupnji nekretnine u bilo kojoj zemlji, transparentne informacije i razumijevanje cijelog procesa kupoprodaje je od velikoga značenja, tim više ukoliko nastojite investirati u zemlju s čijim pravnim okvirima niste upoznati.
U daljnjem tekstu naveli smo osnovne korake pri kupnji nekretnine u Hrvatskoj. Molimo Vas pročitajte tekst na dole te ukoliko imate daljnjih pitanja slobodno nam se kontaktirajte putem e-maila .

Korak 1. Odlučite se za agenciju  koja će Vas zastupati u procesu traženja i kupnje nekretnine, te se odlučite o svojim kriterijima pri traženju nekretnine

• Odredite područje koje Vas interesira, tip nekretnine te budžet kojim raspolažete
• Pitajte svoga agenta da Vam pošalje listu nekretnina koje su od Vašeg interesa, te kratki opis tržišta područja kojeg ste izabrali
• Ugovorite razgledavanje željenih nekretnina prije nego se odlučite na korak kupnje

Korak 2. Savjetujte se sa svojim agentom koji pristup primijeniti pri kupnji nekretnine

Postoje 2. načina kupnje nekretnine u Hrvatskoj:

1. Nekretninu možete kupiti kao fizička osoba

Kako bi strani državljani kupili nekretninu u svom privatnom vlasništvu u Hrvatskoj, morat ćete zatražiti odobrenje od Ministarstva Vanjskih Poslova (osim građana EU-a). Ova procedura je formalnost i u rijetkim slučajevima se odbija. Vremenski period može biti i do 6 mjeseci, no u periodu čekanja Vi ste u posjedu te mirno možete koristiti istu.

2. Nekretninu možete kupiti kao pravna osoba, odnosno zasnovati poduzeće koje dalje kupuje nekretninu
Osnivanje poduzeća u Hrvatskoj nije komplicirano i ne zahtjeva prevelika uvjetovanja. Osnivać može biti jedan ili više, a sve formalnosti mogu se završiti u periodu od najdulje 3 tjedna. Poduzeće (d.o.o.) ima uvjet početničkog kapitala od minimum € 2,800, koji se nakon osnivanja poduzeća može povući. Dodatno ćete trebati izdvojiti oko € 1000 za troškove kao što su usluge javnog bilježnika, takse i naknade potrebne pri osnivanje poduzeća.
Kompletnu uslugu oko otvaranja tvrtke može Vam pružiti naša agencija.

Korak 3. Faza Predugovora
• U ovoj fazi ste spremni za “kaparu”, koja najčešće iznosi 10% od prodajne cijene nekretnine; te potpis predugovora i/ili glavnog ugovora sastavljen od strane Našeg odvjetnika i Našeg agenta.
• Ukoliko kupujete kao fizička osoba; Naš odvjetnik i Naš agent trebati će predočiti slijedeće dokumente kako bi dobili odobrenje od MUP-a:
o Kupoprodajni ugovor u originalnoj formi ili ovjerenu kopiju
o Pravovaljani vlasnički i posjedovni list (ne stariji od šest mjeseci) trenutnog vlasnika nekretnine
o Uvjerenje o gradnji odnosno pravomoćnoj građevinskoj dozvoli (ne stariji od šest mjeseci)
o Dokaz o državljanstvu kupca (kopija putovnice)
o Dokaz o državljanstvu prodavatelja (kopija osobe karte ili putovnice)
o Kopije svega gire navedenog
S gore navedenim dokumentima, biti će potrebno priložiti dokaz o plaćenim administrativnim naknadama:
o HRK 50.00 za aplikaciju
o HRK 100.00 za odluku o kupnji nekretnine
o HRK 20.00 za druge naknade

• Ukoliko kupujete kao pravna osoba preko poduzeća; koje ste zasnovali i kojeg ste dioničar, sami proces kupnje nekretnine biti će brži, no predugovor i/ili glavnog ugovora ćete i dalje potpisati kao fizička osoba (sa naznakom na predugovoru da će konačni ugovor potpisati poduzeće). To je poradi uštede vremena dok se čeka dokumentacija.

Korak 4. Konačni Ugovor
Prema određenom datumu na predugovoru, potpisati ćete konačni ugovor te isplatiti zadnju ratu prodavatelju; čime Vi postajete novi vlasnik nekretnine i ulazi te u posjed iste.

Korak 5. Uknjižba u Zemljišnim knjigama i Katastru
• Naš odvjetnik i Naš agent, priložiti će svu potrebnu dokumentaciju za uknjižbu Vašeg imena ili imena poduzeća, u Sudski registar
• Također, Naš odvjetnik i Naš agent informirati će poreznu službu, te poslati potrebnu dokumentaciju, na temelju čega će porezna služba izračunati porez plativ koji ćete biti dužni platiti kao porez na promet nekretninama.
• U roku od 30 dana od potpisa kupoprodajnog ugovora kupac je zakonski obavezan prijaviti poreznu obvezu ispostavi Porezne uprave na čijem se području nekretnina nalazi (na posebno propisanom obrascu). Porez na promet nekretnina plaća se po jedinstvenoj poreznoj stopi od 5 %, i to u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Osobe koje kupnjom prve nekretnine rješavaju vlastito stambeno pitanje oslobođene su plaćanja poreza uz ispunjavanje određenih uvjeta.

NAPOMENA: Temeljem članka 60. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između RH i EU-a i njihovih država članica, protekom četiriju godina od njegova stupanja na snagu, odnosno od 1. veljače 2009., državljanima država članica EU-a bit će osiguran isti tretman kao i hrvatskim državljanima pri stjecanju nekretnina.

Za više informacija budite nas slobodni kontaktirati, te će naše osoblje prontno odgovoriti na Vaš upit.